Mr.Gilles “Chiropractor”

Banner-Gilles

.

             Mr.Gilles Andre Pouillot (คุณหมอจิวส์)  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดกระดูกที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สำเร็จการศึกษาด้านไคโรแพรคติกจากประเทศฝรั่งเศส และได้เข้าร่วมกับสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย โดยผสมผสานศาสตร์การนวดของไทยร่วมกับศาสตร์ด้านไคโรแพรคติกเพื่อบำบัดผู้ป่วย ซึ่งเป็นการรักษาแผนทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะไม่จ่ายยาและพยายามทำการผ่าตัด การรักษาโดยส่วนมากอาศัยการในการจัดการเพื่อปรับกระดูกสันหลัง แก้ไขแนว, ซึ่งหมอจัดกระดูกเรียกว่าการผ่อนคลายกระดูก เพื่อปลดปล่อยเส้นประสาทและไขสันหลัง จึงเรียกคืนความสามารถในการรักษาตามธรรมชาติของร่างกาย
review-by-spinefit
        ศูนย์จัดกระดูก Chiro Gilles เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างแป็นทางการของ Spinefitness  ซึ่งคุณหมอจิวส์เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้ให้คำแนะนำด้านการใช้เตียงยืดหลัง (Inversion Table) เพื่อบำบัดอาการปวดและผ่อนคลายกระดูกสันหลัง  ปัจจุบันคุณหมดจิวส์ได้เปิดคลินิคจัดกระดูกอยู่ที่  หมู่บ้านเดอะลักชัวรี่โฮม(ข้างวัดล้อมดอนไขย) ตำบล ไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ที่สนใจเข้ารับการจัดกระดูกหรือต้องการคำแนะนำเรื่องเตียงยืดหลังสามารถติดต่อคุณหมอจิวส์เพื่อนัดหมายได้ที่เบอร์ 086-3862182 (ภาษาไทย)   087-8889824 (ภาษาอังกฤษ)